บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการ “ปูถนนด้วยขยะ” ร่วมกับ โครงการ Green Road รับบริจาคขยะพลาสติกเพื่อนำมาสร้างประโยชน์ทำเป็นอิฐบล็อกขยะพลาสติก

บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการ “ปูถนนด้วยขยะ” ร่วมกับ โครงการ Green Road รับบริจาคขยะพลาสติกเพื่อนำมาสร้างประโยชน์ทำเป็นอิฐบล็อกขยะพลาสติก โดยเลือกพื้นที่ต้นแบบของโครงการ คือ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลาแปดเหลี่ยม โรงเรียนท่าศาลา เชียงใหม่

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ โดย คุณพิชามญชุ์ พิทักษ์ชัชวาล กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ได้รับเกียรติจาก คุณศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าศาลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบ อิฐบล็อคจากขยะบริเวณลานศาลาแปดเหลี่ยม ณ โรงเรียนเทศท่าศาลา ภายใต้โครงการ “ปูถนนด้วยขยะ”

สำหรับโครงการ “ปูถนนด้วยขยะ” นี้เกิดขึ้นจากการที่ทางโตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ ได้พบโครงการอิฐบล็อคจากขยะและได้เห็นแนวทางการช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และต้องการที่จะพัฒนาชุมชนโดยรอบให้กลายเป็นชุมชนปลอดขยะ สามารถนำขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์ต่อได้ จึงได้เริ่มปรึกษาพูดคุยกับทาง ศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ หรือ อาจารย์เป้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Green Road ถึงแนวทางที่ต้องการทำร่วมกัน จนเกิดเป็นการทำอิฐบล็อคจากขยะเพื่อปูพื้นบริเวณลานศาลาแปดเหลี่ยม โรงเรียนท่าศาลา

โดย บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด ได้จัดทำจุดรับบริจาคขยะพลาสติกด้านหน้าโชว์รูมขายทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่แยกแม่เหียะ สาขาสันทรายแยกลิขิตชีวัน และสาขาลำพูนแยกเทคโนโลยีหมู่บ้านครู รวมถึงการรับแลกขยะภายในชุมชนท่าศาลา ซึ่งนำขยะที่ได้ทั้งหมดไปทำอิฐบล็อคจากขยะ และนำอิฐบล็อคที่ได้นั้นกลับมาสู่ชุมชนท่าศาลา โดยเริ่มจากพื้นที่ลานอเนกประสงค์ศาลาแปดเหลี่ยม ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของกิจกรรม โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ใช้อิฐบล็อคจำนวน 1,500 ก้อน เทียบเท่ากับขยะพลาสติก 1,500 กิโลกรัม