ถนนสีเขียวภายในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่

ถนนสีเขียวภายในอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นถนนลาดยาง จากการ upcycling บรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่อง และขยะพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศส่งมาบริจาครวม 11,872 กิโลกรัม ซึ่งรวมพื้นที่กว่า 9,280 ตารางเมตร

วิธีการก่อสร้างถนนสีเขียว

1) เริ่มคัดแยกขยะพลาสติกจากประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำมาผลิตเป็น กรีนซีเมนต์ (Green Cement) ซึ่งเป็นวัสดุเพื่อความเสถียรภาพให้ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต

2) เตรียมพื้นถนนสีเขียวเหมือนการก่อสร้างถนนทั่วไป เริ่มจาก ปรับชั้นพื้นทางเดิม บดอัดชั้นหินคลุก และ พ่นยางไพรมโคท

3) ปูผิวถนนสีเขียวด้วยยางมะตอยผสมวัสดุกรีนซีเมนต์ ที่ผลิตจากโรงงานโดยควบคุมอุณหภูมิขณะที่เครื่องจักรทำงานอยู่ในช่วง 140 – 150 องศาเซลเซียส

4) บดอัดผิวถนนสีเขียวให้แน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก และรถบดล้อยางตามลำดับแล้วเปิดใช้งานถนนตามปกติ