จังหวัดใด..?? ส่งขยะพลาสติกมาบริจาคเยอะที่สุด

จังหวัดใด..?? ส่งขยะพลาสติกมาบริจาคเยอะที่สุด

.

.

.

💚 คำตอบคือ กรุงเทพมหานคร ได้ส่งขยะพลาสติกมาบริจาคเป็นจำนวน 1,508.70 กิโลกรัม คิดเป็น 36 % ของปริมาณขยะพลาสติกทั้งหมด ที่ประชาชนทั่วประเทศส่งมาร่วมบริจาคในโครงการขยะแลกบุญของ GREEN ROAD ร่วมทั้งสิ้น 4,189.50 กก.

💚จังหวัดที่ส่งขยะพลาสติกมาร่วมบริจาค 5 อันดับแรก คือกรุงเทพ เชียงใหม่ นนทบุรี ลำพูน และ ปทุมธานี จากจำนวนทั้งหมด 54 จังหวัด

💚 54.7 % ของขยะพลาสติกที่ส่งมาร่วมบริจาคมาจากภาคกลาง

💚 ขยะพลาสติกถูกส่งมาจำนวน 3,127 กล่อง โดยเฉลี่ยมีน้ำหนัก 0.5 – 4.0 กก.

💚 ขยะพลาสติกถูกส่งมาจาก SPEED-D ในร้านเซเว่น กรุงเทพเยอะที่สุดคือ 461 สาขา จากที่ส่งมาทั้งหมด 1,051 สาขา ในช่วงวันที่ 1- 31 พ.ค. 65