บล็อกรักษ์โลก Upcycling จากถุงวิบวับ 100 %

บล็อกรักษ์โลก Upcycling จากถุงวิบวับ 100 % ♻️

ทีมจิตอาสา GREEN ROAD นำถุงวิบวับที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศ มาทำเป็นบล็อกรักษ์โลก โดยย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาหลอมในเครื่อง Extruder Machine ที่อุณหภูมิ 250 – 260 º C จากนั้นอัดเข้าในพิมพ์เหล็ก จะได้บล็อกปูพื้นขนาด 30 × 30 × 5 ซม. มีน้ำหนัก 4 กก. ที่สามารถมานำมาปูเป็นลานกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้ มีความแข็งแรงเทียบเท่าบล็อกปูพื้นทั่วไป และที่สำคัญทำมาจากขยะพลาสติก 100%