โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียวได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

วันที่ 13 ก.ค.65 โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียวได้จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน เป็นคุณครู นักเรียน และนักศึกษาจาก Kosei Gakuen Girls’ Senior High School และ Keisen University จากประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก Dr.Pow Green Road เป็นผู้บรรยายตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ (10:00 – 16:00 น.) ซึ่งกิจกรรมในงานมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และฝึกทำบล็อกรักษ์โลกจากขยะพลาสติกโดยวิธีง่ายอีกด้วย

และตอนนี้ทีมงาน GREEN ROAD มีโครงการ จะจัดฝึกอบรมให้กลับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนเข้าร่วมฝึกอบรม โปรดกดติดตามตารางเวลาในการจัดกิจกรรมในเพจนี้นะครับ