โครงการฝึกอบรม “การนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน” บนดอยแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรม “การนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน” บนดอยแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึงม่อนแจ่มประมาณ 10 กม. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และมีรายได้บางส่วนจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปพักหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นของคนในชุมชนและบางส่วนมาจากนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะนำไปทิ้งรวมกันในพื้นที่ที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน พอมันมีเยอะขึ้นก็จะเผา ซึ่งกลิ่นควันจากการเผาก็จะลอยเข้ามาในหมู่บ้าน ทีมจิตอาสากรีนโรดและผู้นำชุมชนจึงมีแนวความคิดในการนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดย นำไปขายก่อนอันดับแรก ถ้าเหลือจากนั้นก็นำมาทำเป็นบล็อกรักษ์โลกใช้ปูนเป็นลานกิจกรรมหรือถนนในชุมชน หากเหลือหรือมีปริมาณมากพอก็จะขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขึ้นมา โดยทางจิตอาสา GREEN ROAD จะเป็นผู้ถ่ายเทคโนโลยีให้ในช่วงแรก จากนั้นให้ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดต่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น รวมถึงให้นักท่องเที่ยวร่วมมือช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทำลายโดยวิธีอื่น ๆ