เราใส่ใจในรายละเอียดของการฝึกอบรม #โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียว ทุกขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

เราใส่ใจในรายละเอียดของการฝึกอบรม #โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียว ทุกขั้นตอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แม้กระทั่งเก้าอี้ที่นั่งฝึกอบรมเราก็ทำขึ้นมาเองจากขยะพลาสติก 100 % เพื่อให้มั่นใจว่าขยะพลาสติกที่ทุกท่านส่งมาร่วมบริจาคจะถูกนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์จริง ๆ