กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” วันที่ 13 ก.ค.65 ที่ผ่านมา หลังฝึกอบรมเสร็จ เด็กนักศึกษาจาก Kosei Gakuen Girls’ Senior High School จากประเทศญี่ปุ่น ได้ช่วยทีมจิตอาสา GREEN ROAD คัดแยกขยะพลาสติกที่ประชาชนทั่วประเทศส่งมาบริจาคในโครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียว แล้วนำไปทำเป็นบล็อกรักษ์โลกเพื่อให้ GREEN ROAD นำไปปูในพื้นที่สาธารณะประโยชน์อีกด้วย