บล็อกผีเสื้อสีพาสเทล

บล็อกผีเสื้อสีพาสเทล 🦋♻️💚🌍

เป็นบล็อกปูพื้นที่ทำมาจากปูนซีเมนต์ ผสมทราย หินเกล็ด และขยะพลาสติกแข็งบดย่อยละเอียด ผลิตขึ้นมาเพื่อให้ชุมชมนำเอาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการสั่งอาหาร Food Delivery ในช่วงโควิด ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 300 % ของปริมาณขยะพลาสติกในช่วงปกติ แล้วไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้เพราะไม่มีคนรับซื้อ จึงถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติกสะสมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ชุมชนบ้างแห่งอาจจะทำลายโดยการเผาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนดังเช่นทุกวันนี้

******************************

วัสดุและส่วนผสม

ขยะพลาสติก 1 ถัง

ปูนซีเมนต์ 2 ถัง

ทรายหยาบ 3 ถัง

หินเกล็ด 4 ถัง

น้ำ 1.5 – 2 ถัง

จะได้บล็อกผีเสื้อ 14 ตัว (12 ตัว/1 ตร.ม.)

******************************

วิธีทำ

  1. ทาน้ำมันหล่อลื่นที่พิมพ์รูปผีเสื้อ
  2. ทำส่วนพื้นผิวชั้นที่ 1 โดยผสมปูนซีเมนต์ ผสมสีฝุ่น แล้วเติมน้ำคนเข้าด้วยกัน
  3. เทส่วนผสมชั้นที่ 1 ลงไปให้พิมพ์ประมาณ 1 ซม. แล้วเปิดสวิทช์โต๊ะเขย่าประมาณ 6-8 วินาที
  4. ทำส่วนส่วนตัวบล็อก ชั้นที่ 2 โดยนำปูนซีเมนต์ 3 ถัง ทรายหยาบ 2 ถัง หินเกล็ด 4 ถัง ขยะพลาสติก 1 ถัง ผสมเข้าด้วยกัน (สามารถปรับเพิ่มลดสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม)
  5. เทส่วนผสมชั้นที่ 1 ลงไปให้พิมพ์ประมาณครึ่งหนึ่งของพิมพ์ แล้วเปิดสวิทช์โต๊ะเขย่าประมาณ 6-8 วินาที
  6. เสริมลวดเหล็กขนาด 4 มม. เพื่อกันร้าว แล้วเปิดสวิทช์โต๊ะเขย่าประมาณ 6-8 วินาที
  7. เติมส่วนผสมลงไปจนเต็ม แล้วยกพิมพ์บล็อกไปตากแห้ง
  8. ทิ้งไว้ 1 วัน จึงคว่ำเอาบล็อกผีเสื้อออกมา
  9. ตากแห้งไว้ 3-5 วันก่อนนำไปปูพื้นตามปกติ