ใครต้องการเติมสีสันให้กับชีวิตเชิญทางนี้

ใครต้องการเติมสีสันให้กับชีวิตเชิญทางนี้ 💚♻️

ผู้นำชุมชนวัดศรีบุญยืน จ.ลำพูน เข้าร่วมโครงการ #ขยะแลกบุญ โดยให้คนในชุมชนเริ่มคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำไปทำบล็อกรีไซเคิลหรือบล็อกรักษ์ปูในลานกิจกรรมของวัด แล้วยังส่งตัวแทนเข้าฝึกอบรมการทำบล็อกรักษ์โลกต้นทุนต่ำเพื่อนำไปใช้ในชุมชนอีกด้วย