Upcycling จากเศษผ้าใบรองเท้าที่มีกาวติด เศษยางEVA และขยะพลาสติก กลายเป็นบล็อกปูพื้น

Upcycling จากเศษผ้าใบรองเท้าที่มีกาวติด เศษยางEVA และขยะพลาสติก กลายเป็นบล็อกปูพื้น 💚♻🌍 ฟังชื่อวัสดุที่เอามาอัพไซคลิ่งแล้วปวดหัวไหม..?? ต้องยอมรับว่ากระบวนการผลิตบล็อกทำได้ยากมากไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งทำจนจบกระบวนการได้ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุมีความหลากหลาย ทั้งเชิงกลและด้านฟิสิกส์

ทีมจิตอาสา GREEN ROAD จึงทดลองนำมาทำเป็นบล็อกปูพื้นแบบที่ใช้ภายในบ้าน ด้วยนำเศษผ้าใบรองเท้าที่มีกาวติดและเศษยาง EVA อัดด้วยความร้อนให้กลายเป็นแผ่นทำเป็นส่วนบนสุดของบล็อก (Top Layer) และส่วนที่เป็นตัวบล็อกหรือชั้นล่างใช้ขยะพลาสติกผสมทรายที่ร้อน ๆ เพื่อให้หลอมติดกันเป็นก้อน ทำหน้าที่เป็นส่วนที่แข็งแรงเพื่อที่รองรับน้ำหนักของบรรทุกที่กดลงมา ทดลองเหยียบดูก็จะมีความนุ่มเท้าอยู่ในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับปูภายในบ้านหรือเป็นวัสดุตกแต่งบ้านมากกว่านำไปปูภายนอก