อาจจะต้องนำคนทิ้งขยะมาปรับปรับทัศนคติกันใหม่

อาจจะต้องนำคนทิ้งขยะมาปรับปรับทัศนคติกันใหม่ 😂🤣

.

ข้างถังเขียนไว้ว่า “รับเฉพาะขวดพลาสติก”

เปิดดูเจอ “แก้วพลาสติกมีน้ำผลไม้ปั่น”

.

ข้างถังเขียนไว้ว่า “รับเฉพาะขวดแก้ว”

เปิดดูเจอ “ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม”

.

ข้างถังเขียนไว้ว่า “รับเฉพาะกระดาษ”

เปิดดูเจอ “หลอด ไม้ไอติม กล่องนม ถุงวิบวับ”

.

ข้างถังเขียนไว้ว่า “ถุงพลาสติก”

เปิดดูเจอ “หลอดไฟ ถุงแกงไม่ล้างแบบฝากทิ้ง”

.

ข้างถังเขียนไว้ว่า “กระป๋องอลูมิเนียม”

เปิดดูเจอ “กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องโลหะ”

#รักษ์โลกไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิด