เราได้รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมาร่วมกันคัดแยกขยะ

เราได้รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมาร่วมกันคัดแยกขยะ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 โดยได้พยายามออกแบบและพัฒนารูปแบบถังขยะ ให้มีรูปทรงที่แปลกตาเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจในเรื่องการคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด…💚♻🌍

แต่ปัญหาที่เราพบมากที่สุด คือประชาชนไม่แยกขยะทิ้งตามถังที่ระบุไว้ และที่สำคัญที่สุดของถังขยะ ที่รูปทรงแปลกตา (รูปแป้นบาส) ที่ตั้งทิ้งไว้ “หาย”

#รักษ์โลกไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิด