ถนนสีเขียวที่สร้างจากขยะถุงพลาสติกที่นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชาชนพื้นที่ใกล้เคียง

ถนนสีเขียวที่สร้างจากขยะถุงพลาสติกที่นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกันเก็บคัดแยกแล้วนำมาบริจาคให้ #โครงการขยะแลกบุญ จำนวน 3,000 กก. ซึ่งถนนเส้นนี้สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิดของการนำขยะพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างสะสมในชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันถนนใช้งานมาเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้วยังแข็งแรงและใช้งานได้ตามปกติ (สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555)