โครงการพลาสติกปันบุญ

โครงการพลาสติกปันบุญ ♻💚🌏

ทีมจิตอาสากรีนโรดกำลังเตรียมผลิตบล็อกรักษ์โลกจากซองบรรจุภัณฑ์ Jula’s Herb Thailand และขยะพลาสติกจากประชาชนที่ส่งมาร่วมบริจาค เพื่อนำไปสร้างเป็นทางเท้า และที่จอดรถผู้พิการ ในโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่