รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก..

ประกาศ..📢

รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก..

ให้ส่งขยะพลาสติกมาตามที่อยู่นี้..

✅โครงการกรีนโรด

148/3 หมู่ที่ 19

ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง

จ.ลำพูน 51000

Tel.0886843104

ยกเลิกสถานที่ส่งขยะตามที่อยู่นี้

❌มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

❌22 ซ.7 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือกช้าง

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

❌9/9 หมู่ 1 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000