ถุงฟอยล์ หรือ ถุงวิบวับ ที่เราใช้งานกันทุกวันนี้เมื่อก่อนมักจะรีไซเคิลไม่ได้ ซาเล้งไม่รับซื้อ และมีจุดจบปลายทางที่หลุมฝังกลบ หรือเตาเผาขยะ แต่ปัจจุบันเราสามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงฟอยล์ หรือ ถุงวิบวับ ที่เราใช้งานกันทุกวันนี้เมื่อก่อนมักจะรีไซเคิลไม่ได้ ซาเล้งไม่รับซื้อ และมีจุดจบปลายทางที่หลุมฝังกลบ หรือเตาเผาขยะ แต่ปัจจุบันเราสามารถนำมาผลิตเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในงานสาธารณะได้อย่างมากมายหลายประเภท เช่นบล็อกปูพื้น โต๊ะเก้าอี้ หรืออิฐก่อกำแพง โดยมีวิธีทำที่ไม่ยุ่งยากมาก คือนำขยะถุงวิบวับ และถุงก๊อบแก๊บ มาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วนำมาหลอมในเครื่อง Extruder Machine จากนั้นอัดเข้าในพิมพ์เหล็กตามรูปร่างที่เราต้องการ รอให้เย็นตัวแล้วจึงแกะแม่พิมพ์ออกแล้วผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้งาน