ถนนสีเขียวจากขยะถุงพลาสติก ปี พ.ศ. 2557 ณ วัดแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ถนนสีเขียวจากขยะถุงพลาสติก ปี พ.ศ. 2557 ณ วัดแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดแม่สาหลวง กับกลุ่มจิตอาสากรีนโรด ที่ช่วยกันคัดแยกขยะถุงพลาสติกภายในชุมชนเพื่อนำเอามาทำเป็นถนนเข้าวัด สามารถคัดแยกขยะถุงพลาสติกได้ประมาณ 150,000 ใบ การดำเนินโครงการครั้งนี้นอกจากได้ถนนเข้าวัดแล้วยังทำให้ชุมชนสะอาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย