จุฬาเฮิร์บ julaherb’s ร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสา Green Road คัดแยกขยะพลาสติก Upcycling

จุฬาเฮิร์บ julaherb’s ร่วมมือกับกลุ่มจิตอาสา Green Road คัดแยกขยะพลาสติก Upcycling เป็นบล็อกทางเท้า และที่จอดรถผู้พิการ ในโรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้ผลิตเสร็จแล้วรอการขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้าง