ขยะพลาสติกที่ส่งมาร่วมใน #โครงการขยะปันบุญ ได้ถูก Upcycling เป็นบล็อกรักษ์โลก เรียบร้อยแล้ว

ขยะพลาสติกที่ส่งมาร่วมใน #โครงการขยะปันบุญ ได้ถูก Upcycling เป็นบล็อกรักษ์โลก เรียบร้อยแล้ว ทีมจิตอาสากรีนโรดขอบคุณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3 นทพ) ที่ทำหน้าที่ขนย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้างลานจอดรถผู้พิการ โรงพยาบาล ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่