ขยะพลาสติกแข็งที่ซาเล้งไม่รับซื้อ สามารถ Upcycling เป็นบล็อกรักษ์โลกได้

ขยะพลาสติกแข็งที่ซาเล้งไม่รับซื้อ สามารถ Upcycling เป็นบล็อกรักษ์โลกได้ 💚♻️🌍

#ดีกว่าเอาไปเผาหรือฝัง ใครต้องการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อ ที่กรีนโรดมีเยอะมากยินดีให้ยืมไปใช้นะครับ