พิธีส่งมอบลานจอดรถผู้พิการ ในโรงพยาบาล ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

พิธีส่งมอบลานจอดรถผู้พิการ ในโรงพยาบาล ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ มาเป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ และประชาชนผู้สนใจมาร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบครั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรม #โครงการขยะปันบุญ ได้ใช้ขยะพลาสติกซองบรรจุภัณฑ์จุฬาเฮิร์บ และขยะพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศส่งมาร่วมบริจาค จำนวน 2,500 กก. สามารถสร้างเป็นบล็อกรีไซเคิลได้มากกว่า 4,600 ก้อน และโต๊ะเก้าอี้สนามสำหรับพักคอยผู้ป่วยได้ 1 ชุด หลังจากส่งมอบโครงการเสร็จเรียบร้อย ทางโรงพยาบาลและทางอำเภอเห็นตรงกันว่าควรรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง และขยายผลไปยังชุมชนอื่นที่มีศักยภาพโดยเฉพาะชุมชนที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน