หลายคนสงสัยว่าบล็อกหลากสีที่มีหลอดดูดอยู่บนผิวหน้าใช้ไปนาน ๆ จะหลุดไหม ??

หลายคนสงสัยว่าบล็อกหลากสีที่มีหลอดดูดอยู่บนผิวหน้าใช้ไปนาน ๆ จะหลุดไหม ?? วันนี้เราจึงแวะไปที่วัดอุโมงค์เพื่อไปติดตามผลงานของเราที่ทำไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว (แต่เราเริ่มเก็บขยะพลาสติกทำบล็อกมาก่อนแล้ว 1 ปี) ยังไม่เห็นว่ามีชิ้นส่วนของบล็อกหรือหลอดดูด หลุดออกมาให้เห็น จะมีก็แต่สีของหลอดดูดเท่านั้นที่ซีดฉางลงไป