โครงการเก็บขยะแลกเกิบให้เด็กด้อยโอกาส

โครงการเก็บขยะแลกเกิบให้เด็กด้อยโอกาส ♻💚

เป็นโครงการที่ลดขยะพลาสติกตกค้างสะสมในชุมชนและช่วยในเด็กด้อยโอกาสมีรองเท้าแตะสวมใส่มาโรงเรียน สำหรับกลุ่มจิตอาสาที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อส้งคม โดยการนำเกิบรักษ์โลกไปแจกให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลน สามารถเก็บ/คัดแยกขยะพลาสติก มาแลกเกิบรักษ์โลก ผ่าน แอปฯ SWAP Recycling จำนวน 2 กก. ต่อ 1 คู่