ลานจอดรถผู้พิการ ในโรงพยาบาล ดอยหล่อจ.เชียงใหม่ ใช้ขยะพลาสติกซองบรรจุภัณฑ์ Jula’s Herb Thailand และขยะพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศส่งมาร่วมบริจาค

ลานจอดรถผู้พิการ ในโรงพยาบาล ดอยหล่อจ.เชียงใหม่ ใช้ขยะพลาสติกซองบรรจุภัณฑ์ Jula’s Herb Thailand และขยะพลาสติกจากประชาชนทั่วประเทศส่งมาร่วมบริจาค จำนวน 2,500 กก. สามารถสร้างเป็นบล็อกรีไซเคิลได้มากกว่า 4,600 ก้อน ทำเป็นที่จอดรถผู้พิการได้ 2 ที่ และโต๊ะเก้าอี้สนามสำหรับพักคอยผู้ป่วยได้ 1 ชุด หลังจากส่งมอบโครงการเสร็จเรียบร้อย ทางโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าควรรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างจริงจัง และขยายผลไปยังชุมชนอื่นที่มีศักยภาพโดยเฉพาะชุมชนที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน