บล็อกรักษ์โลกจากเลนส์แว่นตา

บล็อกรักษ์โลกจากเลนส์แว่นตา.. ช่วงนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งวัสดุที่เป็นของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมากให้ทีมจิตอาสากรีนโรดเยอะมาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคล้าย ๆ กันคือ ต้องการนำเอาวัสดุเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้านการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตตามหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน #circulareconomy หนึ่งในวัสดุที่ถูกส่งมาคือ เลนส์แว่นตา และเลนส์กล้องถ่ายรูปที่ทำจาก Polycarbonate ซึ่งจากเดิมทางบริษัทนำไปเผาเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ด้วยนโยบายใหม่ของบริษัทและกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านอื่น ๆ ก่อน ให้เลือกการเผาเป็นแนวทางสุดท้าย

ทีมจิตอาสากรีนโรดจึงทดลองทำเป็นบล็อกรีไซเคิลแบบง่าย ๆ ปรากฏว่าสามารถรับแรงได้ดีตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรมการผลิตบล็อกทั่วไป และยังได้ทดลองผสมลงไปในสีทาถนนเพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงในตอนการคืน ทำให้ปลอดภัยต่อการขับขี่อีกด้วย