โรงเรียนเรยีนา จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนและคุณครู จำนวน 70 คน เข้าฝึกอบรบการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก

โรงเรียนเรยีนา จังหวัดเชียงใหม่ นำนักเรียนและคุณครู จำนวน 70 คน เข้าฝึกอบรบการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก ในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Dr.Pow Green Road มาบรรยายในภาคทฤษฎีให้ฟัง และได้ลงมือปฏิบัติทำบล็อกรักษ์โลกร่วมกับทีมจิตอาสากรีนโรดอีกด้วย