Swap Recycling

“Swap Recycling” คือแอปพลิเคชันดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อมสามารถส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วแบบใดก็ได้มายังโครงการขยะแลกบุญ ศูนย์รีไซเคิล Green Road ของเราที่จังหวัดลำพูน เพื่อสะสมคะแนนไว้สำหรับแลกรับของรางวัล สินค้ารักษ์โลก โรงแรมและที่พัก ของพันธมิตรรักษ์โลก หลาย ๆ แบรนด์ด้วยกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

💚 ร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SWAP Recycling ผ่าน iOS App Store และ Google Play Store ตามลิงค์นี้

✅ Android

https://play.google.com/store/apps/details…

✅ IOS

https://apps.apple.com/th/app/swap-recycling/id1625627142