คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติกในโครงการขยะแลกบุญของกรีนโรด

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะพลาสติกในโครงการขยะแลกบุญของกรีนโรด ในงานนี้อาจารย์และนักศึกษาได้คัดแยกขยะพลาสติกจำนวน 20 กก. มามอบให้โครงการกรีนโรดด้วย ซึ่งทางเราได้มอบบล็อกแมวรักษ์โลกจำนวน 4 ตัว เป็นของที่ระลึกด้วยจะได้ไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังต่อว่าขยะพลาสติกสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายหากรู้จักวิธีคัดแยก