บล็อกรูปเท้าหมา 1 บล็อกใช้ถุงขยะพลาสติก 10.25 กก. คิดเป็นถุงอาหารหมาซองเล็ก 3,484 ใบ ต่อ 1 บล็อก

บล็อกรูปเท้าหมา 1 บล็อกใช้ถุงขยะพลาสติก 10.25 กก. คิดเป็นถุงอาหารหมาซองเล็ก 3,484 ใบ ต่อ 1 บล็อก

วิธีทำ

  • นำถุงอาหารหมาที่ได้รับบริจาคทั้งหมดมาบดย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 2.5 ซม
  • นำถุงที่ย่อยเสร็จแล้วเทลงในเครื่องหลอมขยะพลาสติก (Extruder Machine) ที่อุณหภูมิ 200 – 220 º C
  • วัสดุ Upcycling จากถุงอาหารหมาจะหลอมละลาย ออกจากเครื่องเหมือนดินน้ำมัน จากนั้นเทลงในแม่พิมพ์เหล็กรูปเท้าหมา แล้วอัดให้แน่น ด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิก
  • ทิ้งไว้ให้เย็นตัว จึงแกะแม่พิมพ์เหล็ก ถ้าบล็อกติดพิมพ์อาจต้องใช้เครื่องพ่นไฟเป่าออก
  • นำบล็อกรูปเท้าหมาออกมาไปใช้งาน