วิธีการทำบล็อกรีไซเคิลก็จำลองมาจากการทำถนนสีเขียว

บล็อกรีไซเคิลรุ่นแรก ๆ ทำมาจาก ขยะถุงพลาสติก ผสมยางมะตอย และหิน ถูกทำขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ 2556 ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากถนนสีเขียวที่สร้างเสร็จเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล ที่เครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าถึง หรือเข้าไปทำงานได้ เช่นถนนทางเดินในวัด ทางเดินสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมของโรงเรียนที่อยู่บนดอย ฯลฯ

วิธีการทำบล็อกรีไซเคิลก็จำลองมาจากการทำถนนสีเขียว แต่จะแตกต่างกันที่การทำบล็อกรีไซเคิลบดอัดแน่นในแม่พิมพ์เหล็ก เมื่อเย็นตัวลงค่อยแกะออกมาใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถผสมขยะถุงพลาสติกเข้าไปได้มากถึง 30 % และที่สำคัญประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามารถทำได้ โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ช่างพื้นฐานเท่านั้น สะดวกสบายในการขนส่งไปยังพื้นที่เป้าหมาย และมีวิธีการปูเหมือนการปูบล็อกแบบปกติทั่วไป