โครงการขยะแลกบุญ ถนนสีเขียว ณ ลานรอบพระอุโบสถ วัดทุ่งหินโค่น จังหวัดสระแก้ว

โครงการขยะแลกบุญ ถนนสีเขียว ณ ลานรอบพระอุโบสถ วัดทุ่งหินโค่น จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 2,606 ตร.ม. ใช้ขยะพลาสติกจากซองกาแฟเขาช่อง และขยะพลาสติกประชาชนทั่วประเทศส่งมาร่วมบริจาครวม 2,956 กิโลกรัม ซึ่งทีมจิตอาสากรีนโรดนำมาผลิตเป็นกรีนซีเมนต์ (Green Cement) เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานเทถนน และยังใช้ในการก่ออิฐหลุมฝังลูกนิมิต รอบพระอุโบสถอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็น #โครงการขยะแลกบุญ อย่างแท้จริง นอกจากนี้เรายังนำเอาซองกาแฟเขาช่องมาผลิตเป็นเก้าอี้มอบให้ทางวัดจำนวน 5 ตัว เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป