โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียว ณ วัดสันธาตุ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการที่ทางวัดและชุมชนต้องการสร้างลานหน้าพระอุโบสถ

โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียว ณ วัดสันธาตุ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นโครงการที่ทางวัดและชุมชนต้องการสร้างลานหน้าพระอุโบสถ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยความสะดวกสบาย จึงได้รวบรวมขยะพลาสติกมาให้ทีมจิตอาสากรีนโรดทำบล็อกรักษ์โลกเพื่อกลับไปปูในลานวัด

ปัจจุบันยังขาดปัจจัยบางส่วนสำหรับนำไปซื้อหิน ทราย ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างลานหน้าพระอุโบสถให้แล้วเสร็จ

🔵 ผู้ที่ต้องการบริจาควัสดุสำหรับสร้างลานหน้าพระอุโบสถ ติดต่อโดยตรงที่ พระอธิการสุทัศน์ ( เจ้าอาวาสวัดสันธาตุ ) โทร 085-6165567, 090-6744178