วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

มนุษย์เรามีการใช้พลาสติกเพื่อตอบสนองความกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ 4 % ของทุก ๆ ปี จากข้อมูลภาคอุตสาหกรรมพลาสติกของสหภาพยุโรปพบว่าใน ค.ศ. 2021 เราใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกมากถึง 390.7 ล้านตัน เกือบ 90 % เป็นพลาสติกที่มาจากแหล่งน้ำมันดิบ หรือที่เรียกว่าพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ มี 8.3 % เท่านั้นที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลกลับเข้ามาในระบบ…

ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์แบบนี้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี นับตั้งแต่มีการค้นพบพลาสติกครั้งแรกบนโลกใบนี้…

คำถามคือ ” แล้วพลาสติกที่ไม่ได้ถูกรีไซเคิลไปไหน..⁉️

st. Edit or delete it, then start writing!