ทีมงานกรีนโรดได้จัดการฝึกอบรมการผลิตบล็อกรักษ์โลกต้นทุนต่ำ ที่ เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทีมงานกรีนโรดได้จัดการฝึกอบรมการผลิตบล็อกรักษ์โลกต้นทุนต่ำ ที่ เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ Dr.Pow Green Road อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกสำหรับชุมชน ด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากรเป็นบล็อกปูถนน เฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์รูปทรงใด ๆ ก็ได้ เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และนำไปต่อยอดกับตนเองได้