กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG_กุล่มพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว ในหัวข้ออบรมวัสดุปูพื้นผิวจากวัสดุรีไซเคิล

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ทีมงานกรีนโรด ร่วมกับ #OKMD ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG_กุล่มพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว ในหัวข้ออบรมวัสดุปูพื้นผิวจากวัสดุรีไซเคิล ได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมที่ชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก ในงานนี้ทีมงานกรีนโรดได้นำเอาขยะโฟมมา Upcycling เป็นกระถางต้นไม้ในผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมฝึกปฏิบัติอีกด้วย