สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงงานกรีนโรด

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ ได้นำหัวหน้าหมวดในคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว #GreenOffice เข้ามาร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงงานกรีนโรด เพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางปฏิบัติจริงในสำนักงานต่อไป

💚 รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก

https://www.facebook.com/123163758297317/posts/743248866288800/?d=n