ถนนสีเขียวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม

ถนนสีเขียวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม แล้วเสร็จได้ด้วยดี ต้องขอบคุณทีมงาน #สายแว้นถ้ำนาคี เพราะเส้นทางการลำเลียงวัสดุสีเขียวขึ้นไปข้างบนไม่สามารถใช้เครื่งจักรหนักหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นไปได้ ขนาดนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปยังเหนื่อยมาก ต้องสายแว้นที่มีทักษะสูงเท่านั้น