คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหัวกุญแจ จ.ชลบุรี จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมการผลิตบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติก พร้อมทดลองฝึกภาคปฏิบัติทำบล็อกจากขยะพลาสติกด้วยตัวเอง ณ โรงงานกรีนโรด

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลหัวกุญแจ จ.ชลบุรี จำนวน 120 คน เข้าเยี่ยมชมการผลิตบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติก พร้อมทดลองฝึกภาคปฏิบัติทำบล็อกจากขยะพลาสติกด้วยตัวเอง ณ โรงงานกรีนโรด