โครงการโรงแรมสีเขียว #GreenHotel

โครงการโรงแรมสีเขียว #GreenHotel

ตอนนี้เรากำลังดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับหลายหน่วยงาน…

โดยมีแนวคิดในการนำเอาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นนำมาทำผลิตภัณฑ์ชุมชนขายให้แก่นักท่องเที่ยว หรือช่วยอบรมให้แก่บุคลากรในโรงแรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ร่วมถึงการนำเอาขยะพลาสติกในโรงแรมมารีไซเคิลใหม่…

นอกจากนี้เรายังมีโครงการนำเอาขยะพลาสติกมาแลกเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมโครงการ Green Hotel ของเราอีกด้วย…

💚โรงแรมรักษ์โลก