คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโครงการขยะแลกบุญ ของกรีนโรด

คณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมโครงการขยะแลกบุญ ของกรีนโรด พร้อมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการคัดแยกขยะพลาสติกในหน่วยงานเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ในลำดับต่อไป