ส่งขยะพลาสติกฟรี.

📣ส่งขยะพลาสติกฟรี..‼️

ถึงโครงการขยะแลกบุญ GREEN ROAD ได้ที่ SPEED-D ในร้านเซเว่น ทุกสาขา ตั้งแต่ 17 – 31 ก.ค. 66

📌 ส่งโครงการขยะแลกบุญ GREEN ROAD

เบอร์โทร 088-684-3104

ปลายทาง ร้านเซเว่น รหัส 10460

สาขาบ้านป่าเป้า จ.ลำพูน

💚 รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก

https://www.facebook.com/123163758297317/posts/743248866288800/?sfnsn=mo

💚 สนับสนุนโครงการขยะแลกบุญได้ตามลิงค์นี้

https://www.facebook.com/396922344382540/posts/1054615478613220/?sfnsn=mo