Upcycling ขยะปลอดเชื้อกลายเป็น บล็อกปูพื้น และกระถางต้นไม้

Upcycling ขยะปลอดเชื้อกลายเป็น บล็อกปูพื้น และกระถางต้นไม้ #ขยะแลกบุญ💚♻️🌏

ทีมงานกรีนโรดและบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ถวายลานกิจกรรม และกระถางต้นไม้ ที่ทำจากขยะปลอดเชื้อรีไซเคิลให้วัดอุโมงค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญภายในวัด

นอกจากนี้ยังมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้กับโรงเรียน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน และ โรงเรียนเพื่อชีวิต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยะแลกบุญของเรา และเป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

(โรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการขยะแลกบุญ ถนนสีเขียว กรุณาโพสต์เพจของโรงเรียนไว้ใต้คอมเม้นท์นี้)

ได้รับการสนับสนุนจาก Namwiwat