เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากขยะพลาสติก

เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากขยะพลาสติก ณ โครงการกรีนโรด จ.ลำพูน

📌 วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากขยะพลาสติกและและการมูลค่าให้กับขยะพลาสติก โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะศึกษาดูงานจากภาครัฐและเอกชน คณะครูและนักเรียน ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและนอกประเทศ และประชาชนผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม

📌 เอกสารแจ้งกำหนดการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม : https://bit.ly/3qOTL8I