น้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าเยี่ยมชมการรีไซเคิลขยะพลาสติกของเรา

น้อง ๆ จาก มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าเยี่ยมชมการรีไซเคิลขยะพลาสติกของเรา และคัดแยกขยะพลาสติกแล้วส่งต่อให้ทีมจิตอาสากรีนโรดไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะต่อไป