หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดแยกขยะพลาสติกในสำนักงาน ส่งมอบให้โครงการกรีนโรดไว้ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดแยกขยะพลาสติกในสำนักงาน ส่งมอบให้โครงการกรีนโรดไว้ใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ