รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก

รับบริจาคขยะพลาสติกจนกว่าจะหมดโลก ข้อดีของสมาชิกที่อยู่ใกล้โครงการกรีนโรดคือ “คุณจะมาเยี่ยมโครงการต้องไหนก็ได้” เพราะโครงการเราไม่มีวันหยุด ถึงแม้หยุดก็สามารถเอาขยะบริจาควางไว้หน้าโครงการก็ได้