ชุมชนวัดศรีบุญยืนร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ คัดแยกขยะพลาสติกภายในสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ส่งมอบให้โครงการ GREEN ROAD

โครงการขยะแลกบุญ ถนนสีเขียว ชุมชนวัดศรีบุญยืนร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ คัดแยกขยะพลาสติกภายในสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ส่งมอบให้โครงการ GREEN ROAD ผลิตเป็นบล็อกรีไซเคิลขยะพลาสติกแล้วนำกลับไปปูในลานกิจกรรมหน้าวัดศรีบุญยืน จ.ลำพูน เพื่อสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนแหล่งที่ 2 ให้กับพี่น้องชาวนิคม และประชาชนในพื้นที่ ในช่วงวันหยุด