โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียวของเรา เป็นโครงการที่สมาชิกสายเขียว ทุกเพศ ทุกวัย ทำร่วมกันได้

โครงการขยะแลกบุญถนนสีเขียวของเรา เป็นโครงการที่สมาชิกสายเขียว ทุกเพศ ทุกวัย ทำร่วมกันได้ และเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สมาชิกสายเขียวทุกท่านคิดถึงเป็นอันดับแรกในช่วงวันหยุดยาว หลังช่วงโควิดผ่านไปแล้ว 2 ปี เราพบว่าสมาชิกสายเขียวที่มาเที่ยวภาคเหนือ (เชียงใหม่) มักจะแบกขยะพลาสติกใส่หลังรถมาบริจาคด้วย ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจัง และเป็นที่เช็คอินแห่งใหม่ของสมาชิกสายเขียว