คุณครูและนักเรียน จาก Chiang Mai International School เข้าฝึกอบรมและทำกิจกรรม Work Shop เกี่ยวกับการเก็บขยะ

คุณครูและนักเรียน จาก Chiang Mai International School เข้าฝึกอบรมและทำกิจกรรม Work Shop เกี่ยวกับการเก็บขยะมาสร้างประโยชน์ ในหัวข้อเรื่อง

  • บล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติก
  • สเก็ตบอร์ดจากฝาขวดพลาสติก
  • กระถางต้นไม้จากขยะโฟม

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรีนโรด นอกจากนี้ยังช่วยเหลือทีมงานของเราคัดแยกขยะพลาสติกที่ส่งบริจาคมาจากทั่วประเทศ เพื่อนำทำเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกบริจาคต่อให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์อีกด้วย